Wat is een beroepsziekte?

Van alle werknemers in Nederland heeft ongeveer 5% een beroepsziekte. Dit betekent dat ruim 400.000 werknemers per jaar zich melden met een beroepsziekte. Het NCvB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) hanteert hiervoor de volgende definitie: ‘Een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.  

Wanneer er sprake is van een beroepsziekte, heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. ArbeidsletselAdvocaten kijkt graag samen met u naar uw mogelijke rechten.

Hoe ontstaat een beroepsziekte?

Een beroepsziekte is een ziekte die werk gerelateerd is. Denk aan:

  • blootstelling aan teveel lawaai en geluid;
  • blootstelling aan giftige stoffen;
  • burn-out of andere psychische overbelasting.

De gevolgen van een beroepsziekte kunnen ingrijpend zijn. Vaak is sprake van permanente gezondheidsschade, blijvende arbeidsongeschiktheid, en soms zelfs overlijden.

De combinatie van onze deskundigheid op het gebied van letselschade en arbeidsrecht biedt de noodzakelijke expertise om u als slachtoffer met een beroepsziekte bij te staan. Bovendien werken wij samen met een netwerk van (medisch) specialisten, van toxicoloog tot arbeidshygiënist. En we weten de weg naar diverse kenniscentra zoals bijvoorbeeld TNO Arbeid. Deze expertise is onontbeerlijk om zelfstandig, zonder op de verzekeringsmaatschappij te zijn aangewezen, de werkomstandigheden,

uw ziekte en het causaal verband daartussen vast te stellen.

Beroepsziekten op latere leeftijd
Sommige ziekten en/of aandoeningen komen pas op latere leeftijd tot uiting. Een voorbeeld hiervan is de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zoals carcinogeen. Carcinogene stoffen veroorzaken in ruim 75% van de gevallen kanker, die pas tot uiting komt na het 65e levensjaar.

Vertel ons wat er is gebeurd

Bel bel 0800 - 220 2200 (gratis) of vul onderstaand formulier in:

"*" geeft vereiste velden aan

Indeling aandoeningen

Aandoeningen en/of ziekten die ontstaan door arbeid of bepaalde arbeidsomstandigheden, worden verdeeld in drie categorieën:

  • Klassieke beroepsziekten laten een verband zien tussen oorzaak en aandoening. Zoals mesothelioom (kanker) door het werken met asbest of isocyanaten die astma veroorzaken.
  • Bij werk gebonden aandoeningen is er een duidelijke relatie met werk, maar zijn er meestal meerdere oorzaken. Denk aan burn-out klachten als gevolg van een langdurige (over)belasting. Hierin speelt werk een rol, maar ook de privé-situatie kan hier invloed op hebben.
  • Aandoeningen die bij bepaalde arbeid, arbeidsomstandigheden of beroepsgroepen voor komen. Zo hebben mensen in een beroep met onregelmatige diensten, een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Beroepsziekten en letselschade

Heeft u een ziekte of aandoening en denkt u dat dit is ontstaan door uw werk? Dan kunt u uw werkgever hiervoor mogelijk aansprakelijk stellen. Het kan immers zijn dat uw werkgever niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht, waardoor u deze beroepsziekte heeft opgelopen. Dan heeft u  recht op een schadevergoeding van uw werkgever.

Een advocaat nodig?

Arbeidsletseladvocaten werkt met een team van juridische experts: al onze advocaten hebben zich gespecialiseerd in arbeidsrecht en/of letselschade. Wij helpen u graag als u te maken heeft met een beroepsziekte en letselschade. Arbeidsletseladvocaten is er voor u!

Altijd bij u in de buurt

Met bezoekadressen verspreid over het hele land, vindt u Arbeidsletsel Advocaten altijd bij u in de buurt. Bent u niet in staat om bij ons langs te komen, dan kunnen we, indien u dit wenst, zelfs bij u aan huis komen voor een afspraak. Klik op onderstaande bezoekadressen voor meer informatie of om direct een afspraak te maken.

Direct GRATIS advies of een SECOND OPINION?

Vertel uw verhaal Bel 0800 - 220 22 00 (gratis)

Resultaat

Wij zijn zeer tevreden over de manier waarop Arbeidsletsel Advocaten onze zaak heeft afgehandeld. Niet alleen dat vlot de juiste dingen werden gedaan maar ook omdat de informatie die wij gaande het proces kregen prima in orde was. Mijn man en ik willen jullie kantoor graag een 9 geven!

Meer resultaten