Procederen: een rechtszaak aanspannen

Vaak wordt een letselschadezaak door onderhandelen en in overleg geregeld. Meestal gebeurt dit met een verzekeringsmaatschappij. Soms bereikt u een punt waarop u merkt dat u het samen met de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar niet eens wordt. Dit kan zijn over bijvoorbeeld (de mate van) de aansprakelijkheid of de hoogte van de schadevergoeding. Naast mediation is een rechtszaak aanspannen dan nog de enige optie.

Alleen advocaten zijn in beginsel bevoegd én opgeleid om te procederen. Zogenaamde letselbureaus en andere letselspecialisten of -juristen niet!

Wat is een rechtszaak?

Van een rechtszaak is sprake als er een juridische procedure wordt gestart, waarbij een probleem aan de rechter wordt voorgelegd. Met andere woorden: u gaat procederen. De rechter hakt dan uiteindelijk de knoop door met een uitspraak. En de uitvoering van deze uitspraak kunt u vervolgens in de praktijk afdwingen door bijvoorbeeld een deurwaarder in te schakelen.

Een advocaat nodig?

Arbeidsrecht en Letselschade zijn twee expertises van onze Advocaten. Wij zijn specialist in het behartigen van belangen van slachtoffers die letsel hebben opgelopen.

Vertel uw verhaal 0800 - 220 2200 (gratis)

Hoe werkt procederen?

Procederen is nooit fijn, maar is soms noodzakelijk. Letselschadezaken komen meestal terecht bij de kantonrechter of de civiele (oftewel handels) kamer van de rechtbank. In hoger beroep is één van de vier gerechtshoven bevoegd. En tenslotte kan in cassatie worden gegaan bij de Hoge Raad. Er zijn ook verschillende soorten procedures: de deelgeschilprocedure, een kort geding of een bodemprocedure.

Stappenplan procederen

Ieder type procedure heeft een iets ander stappenplan.  Een zogenaamde bodemprocedure verloopt als volgt:

1. Dagvaarding: is een officieel schriftelijk stuk, waarin u uitlegt wat u wilt en wat het conflict is.

2. Conclusie van antwoord: in dit schriftelijk stuk kan de tegenpartij reageren.

3. Comparitie van partijen: vervolgens komt er meestal een zitting waarbij de rechter u zal vragen samen tot een passende oplossing te komen. Komt er een schikking?

worden via een proces-verbaal de gemaakte afspraken vastgelegd.

4. Conclusie van repliek en dupliek: eiser en gedaagde mogen soms van de rechter nogmaals hun zaak schriftelijk toelichten.

5. Vonnis: dit is de uitspraak van de rechter. In het vonnis legt de rechter uit hoe het vonnis tot stand is gekomen en doet hij/zij de uitspraak.

6. Eventueel hoger beroep: als u of de tegenpartij het niet eens is met het vonnis, is er een termijn van drie maanden om in hoger beroep te gaan.

Altijd bij u in de buurt

Met bezoekadressen verspreid over het hele land, vindt u Arbeidsletsel Advocaten altijd bij u in de buurt. Bent u niet in staat om bij ons langs te komen, dan kunnen we, indien u dit wenst, zelfs bij u aan huis komen voor een afspraak. Klik op onderstaande bezoekadressen voor meer informatie of om direct een afspraak te maken.

Direct GRATIS advies of een SECOND OPINION?

Vertel uw verhaal Bel 0800 - 220 22 00 (gratis)

Resultaat

Wij zijn zeer tevreden over de manier waarop Arbeidsletsel Advocaten onze zaak heeft afgehandeld. Niet alleen dat vlot de juiste dingen werden gedaan maar ook omdat de informatie die wij gaande het proces kregen prima in orde was. Mijn man en ik willen jullie kantoor graag een 9 geven!

Meer resultaten