Letselschade bij freelancers

Als u als freelancer te maken krijgt met een ongeval tijdens uw werkzaamheden, ligt de aansprakelijkheid meestal anders dan wanneer u in loondienst een arbeidsongeval krijgt. Aansprakelijkheid voor letsel bij freelancers werkt dan wel vaak weer anders dan bij andere ondernemers.

In sommige gevallen is het bij letsel bij freelancers mogelijk om de opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor de schade. Dit kan zowel om directe schade als indirecte schade gaan. Denk bij dat laatste aan inkomensverlies omdat u niet kunt werken of zelfs geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt.

Het aansprakelijk stellen van uw opdrachtgever is mogelijk wanneer deze in juridische zin fungeert als werkgever. Bijvoorbeeld omdat u werkzaamheden uitvoert die vergelijkbaar zijn met die van de werknemers in loondienst. En plaatsvinden binnen het bedrijf van de opdrachtgever. In deze gevallen geldt de zorgplicht die uw opdrachtgever heeft voor al zijn werknemers in loondienst waarschijnlijk ook voor u als freelancer.

Schadevergoeding voor freelancer bij arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever, op basis van zijn of haar zorgplicht, is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid. Van zo’n schadevergoeding kan ook sprake zijn als u verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid. ArbeidsletselAdvocaten kijkt met u of er sprake is van aansprakelijkheid van de opdrachtgever en helpt u om een schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid te claimen. Bij het proces dat daarvoor nodig is, begeleiden wij u stap voor stap.

Inkomensverlies als freelancer door letsel

De voornaamste reden dat letsel bij freelancer zo ingrijpend is, is het verlies van verdienvermogen. Inkomensverlies door letsel bij een freelancer wordt namelijk niet opgevangen door een loondoorbetalingsplicht van de opdrachtgever. Het is daarom belangrijk dat een eventuele schadevergoeding het inkomensverlies dat u lijdt, voldoende compenseert. Ook hier ondersteunen wij u bij. De complexe berekening die nodig is om tot een reële schadevergoeding te komen, kunnen wij voor u laten maken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering freelancer

Als freelancer heeft u misschien een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is als freelancer heel belangrijk. Hoewel verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid voor freelancer hoge kosten met zich meebrengen, kan het u veel leed besparen als u het daadwerkelijk nodig hebt. Regelmatig ontstaan er echter geschillen met de verzekeraar over uitkeren. De financiële gevolgen zijn dan vaak groot. Zo’n discussie met de verzekeraar neemt vaak de nodige tijd in beslag, terwijl uw inkomensverlies door uw letsel u direct raakt. Arbeidsletseladvocaten heeft ook de deskundigheid en know-how om u in zo’n conflict bij te staan.

Wij staan voor u klaar

Als letselschade advocaten begrijpen wij de impact op uw leven en helpen wij graag uw schade te claimen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 013-463 37 77 of stuur ons een bericht:

"*" geeft vereiste velden aan

Over ArbeidsletselAdvocaten

Wij zijn een team van letselschade advocaten in het hart van Noord-Brabant. Onze ervaren specialisten staan slachtoffers bij. Onze advocaten begrijpen dat naast fysieke schade, een ongeval ook emotionele en financiële impact heeft. Wij bieden daarom persoonlijke en professionele ondersteuning, recht uit het hart. Ons kantoor is gevestigd in Tilburg. Maar voor alle slachtoffers uit Noord-Brabant komen we ook graag bij u thuis. Met ons aan uw zijde krijgt u de hulp die u nodig heeft om uw letselschade rechtvaardig te laten vergoeden.

Meer over ons

Als letselschade advocaten staan wij voor u klaar

Direct gratis advies of een second opinion

Vertel uw verhaal Bel 013-463 37 77