Het stappenplan: hoe wij helpen!

Wij begrijpen dat de route – om tot vergoeding van uw schade te komen – voor u moeilijk te overzien is. U heeft waarschijnlijk nog niet eerder met letselschade te maken gehad. Om tot een rechtvaardige schadevergoeding te komen, hebben wij een aantal stappen uitgewerkt. Hoe gaan wij bij ArbeidsletselAdvocaten te werk? Hieronder leggen we het uit:

Ons stappenplan

Stap 1. Het eerste gesprek; wat is er gebeurd en wat zijn uw kansen?

In ons eerste gratis adviesgesprek luisteren we naar wat er precies is gebeurd, stellen we u een aantal vragen en proberen hiermee tot een eerste beoordeling te komen. We bekijken welke informatie er nog ontbreekt en wat uw kansen én uw risico’s zijn. Aan de hand hiervan kunnen we u een duidelijk voorstel doen van hoe ArbeidsletselAdvocaten uw zaak gaat aanpakken. Dit nemen we op in een schriftelijk plan van aanpak.

Wanneer u besluit om vergoeding van uw letselschade op de aansprakelijke partij te willen verhalen, zullen wij voor u deze tegenpartij aansprakelijk stellen. Dit gebeurt door middel van een (aangetekende) brief of e-mail.

Het kan ook zijn dat er juridisch meerdere partijen aansprakelijk zijn. Wanneer u bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval door een uitzendbureau bent uitgezonden, dan zijn het uitzendbureau én de inlenend werkgever aansprakelijk.

Wanneer de aansprakelijke partij weigert te reageren of aansprakelijkheid afwijst, zal ArbeidsletselAdvocaten – in overleg met u – een gerechtelijke procedure starten. 

Wanneer de aansprakelijke partij of (meestal) zijn verzekeraar aansprakelijkheid heeft erkend, start het schaderegelingstraject. In dit traject gaan we uitgebreid uw letsel en de financiële schade die u lijdt, inventariseren.

Dit begint met het opvragen van de beschikbare medische gegevens over uw letsel. De behandelingen die u heeft ondergaan en uw eventuele arbeidsongeschiktheid. Daarvoor schakelen wij één van de medisch adviseurs in met wie ArbeidsletselAdvocaten samenwerkt. Zij vragen met uw toestemming informatie op bij uw huisarts, fysiotherapeut en behandelend specialisten.

Ook verzamelen zij informatie van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van het UWV. Onze medisch adviseur geeft dan een medisch advies over uw letsel. 

Hiermee kan richting de tegenpartij het letsel, de omvang van uw beperkingen en het verband met het ongeval worden aangetoond. Ook worden eventuele toekomstrisico’s in kaart gebracht.

Tegelijkertijd gaan wij uw financiële schade inventariseren. Daarvoor bespreken wij met u uitgebreid alle mogelijke schadeposten. De schade die u tot dan toe heeft geleden wordt in een eerste overzicht verwerkt. Vervolgens dienen wij deze in bij de aansprakelijke partij.

ArbeidsletselAdvocaten verzoekt de aansprakelijk partij, maar meestal zijn verzekeraar, om de schade te vergoeden én om een voorschot te betalen op (eerstkomende) toekomstige schade. Dit om te voorkomen dat u in financiële problemen komt. Vergoedt deze partij, de geleden schade niet, dan kunnen wij dit aan de rechter voorleggen.

Tijdens het hele schaderegelingstraject, zullen wij tussentijds steeds een nieuw schadeoverzicht opstellen. Dit doen we zodat ook tijdens dit traject uw lopende schade tussentijds wordt vergoed.

In het geval dat u door het ongeval arbeidsongeschikt bent geraakt en u daardoor uw werk niet meer kunt uitvoeren, concentreren wij ons op re-integratie in passend werk. Uiteindelijk wil niemand ’thuis op de bank’ blijven zitten, maar zelf geld verdienen.

Als slachtoffer van letselschade heeft u tegenover de aansprakelijke partij recht op vergoeding van deze kosten. Wij werken samen met enkele gerenommeerde re-integratiebureaus, die u op kosten van de aansprakelijke partij kunnen begeleiden bij uw terugkeer in het arbeidsproces. Het einddoel is een passende functie, die bij u past, zowel wat betreft uw belastbaarheid als uw wensen.

Tijdens het schaderegelingstraject zal uw herstel en re-integratie in de gaten worden gehouden. Als uw medische situatie niet meer verandert, spreken we over een zogenaamde medische eindtoestand. Bij ernstig of complex letsel is het vaak nog nodig om een onafhankelijk medisch deskundige in te schakelen. Die onderzoekt in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn. Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaald wat u in toekomst nog wel en wat u niet meer kunt. 

Wanneer sprake is van een medische eindtoestand en ook het re-integratietraject is afgerond, kan uw totale schade worden berekend én worden afgewikkeld.

Soms is de berekening van bepaalde schadeposten naar de toekomst toe ingewikkeld. Bijvoorbeeld in geval van toekomstige inkomensschade en pensioenschade. In dat geval kan ArbeidsletselAdvocaten een beroep doen op rekenkundige bureaus uit ons netwerk die deze schade ’tot achter de komma’ berekenen, zodat u niets tekortkomt.

Indien met de aansprakelijke partij een akkoord wordt bereikt over de vergoeding, wordt dit akkoord in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst opgenomen. Indien er geen akkoord kan worden bereikt, kunnen wij naar de rechter stappen.

Vertel ons wat er is gebeurd

Bel bel 0800 - 220 2200 (gratis) of vul onderstaand formulier in:

"*" geeft vereiste velden aan

Altijd bij u in de buurt

Met bezoekadressen verspreid over het hele land, vindt u Arbeidsletsel Advocaten altijd bij u in de buurt. Bent u niet in staat om bij ons langs te komen, dan kunnen we, indien u dit wenst, zelfs bij u aan huis komen voor een afspraak. Klik op onderstaande bezoekadressen voor meer informatie of om direct een afspraak te maken.

Direct GRATIS advies of een SECOND OPINION?

Vertel uw verhaal Bel 0800 - 220 22 00 (gratis)

Resultaat

Wij zijn zeer tevreden over de manier waarop Arbeidsletsel Advocaten onze zaak heeft afgehandeld. Niet alleen dat vlot de juiste dingen werden gedaan maar ook omdat de informatie die wij gaande het proces kregen prima in orde was. Mijn man en ik willen jullie kantoor graag een 9 geven!

Meer resultaten