AOV: postwhiplashsyndroom “medisch objectiveerbaar”!

AOV: postwhiplashsyndroom “medisch objectiveerbaar”!

Rechtbank Oost Brabant 1 september 2016

In 2010 overkomt een vrouw – een zelfstandig ondernemer – een verkeersongeval. De vrouw botst met haar auto frontaal op een andere auto. De vrouw meldt dit ongeval vervolgens bij haar arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en doet een beroep op uitkering. Als klachten meldt zij: een slap, verlammend gevoel en pijn in de rechterhand, tintelingen in de linkerhand, hoofdpijn, nekpijn, pijn in het linkerbeen en de linker heup, vergeetachtigheid, angsten en nervositeit. Een neuroloog heeft het klachtenpatroon gediagnosticeerd als postwhiplashsyndroom.

In de polisvoorwaarden van de AOV (TAF Zelfstandigenplan) wordt het volgende vermeld:
“Een door de verzekerde geclaimde ziekte of letsel moet medisch objectiveerbaar zijn. Bij de beoordeling van een ziekte, aandoening of letsel laat de verzekeraar zich adviseren door onafhankelijke geneeskundige adviseurs. (…) Of een claim medisch objectiveerbaar is wordt vastgesteld volgens de in Nederland bij de medische beroepsverenigingen gebruikelijke consensus.”

De verzekeraar wijst de claim af, omdat volgens haar medisch adviseur bij onderzoek geen enkele objectiveerbare aandoening is gevonden. Volgens de vrouw ontbreekt in de polisvoorwaarden echter een duidelijke definitie van wat onder ‘medisch objectiveerbaar’ moet worden verstaan. Zij wijst op de vernieuwde polisvoorwaarden waarin het volgende is opgenomen: “Een door de verzekerde geclaimde ziekte of letsel moet medisch objectiveerbaar zijn. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een medisch vaststelbaar, herkenbaar en benoembaar ziektebeeld. (…)”. Met de door de neuroloog gestelde diagnose postwhiplashsyndroom is volgens de vrouw een medisch objectieve verklaring gegeven.

De rechtbank is van oordeel dat het gebruik van het begrip ‘medisch objectiveerbaar’ als voorwaarde voor dekking voor een leek op medisch gebied onvoldoende duidelijk maakt dat wanneer wel sprake is van een medisch erkend, herkenbaar en benoembaar ziektebeeld, zoals postwhiplashsyndroom, toch geen dekking zou worden verleend omdat geen medisch te objectiveren afwijkingen of letsel kunnen worden vastgesteld.

Ondanks dat een postwhiplashsyndroom niet medisch te objectiveren is – de klachten zijn namelijk niet te herleiden tot neurologische afwijkingen of letsel – kan wel een medische diagnose worden gesteld: het postwhiplashsyndroom. De klachten van de vrouw passen bij een in de neurologie erkend ziektebeeld, wat herkenbaar en benoembaar is. De rechter concludeert dat de klachten waaraan de vrouw lijdt en die tot arbeidsuitval leiden, daarom wel degelijk zijn aan te merken als “medisch objectiveerbare” klachten in de betekenis van dat begrip die de vrouw redelijkerwijs aan de polisvoorwaarden mocht toekennen. De verzekeraar heeft de claim van de vrouw destijds op onjuiste gronden afgewezen en moet de claim daarom opnieuw in behandeling nemen.

Tip: Laat u als zelfstandig ondernemer niet – te snel – via de medisch adviseur van de AOV-verzekeraar afschepen!