Arbeidsinspectie controleert oorverdovend werk in disco’s

Arbeidsinspectie controleert oorverdovend werk in disco’s

Persbericht Ministerie SZW 18 mei 2009

De Arbeidsinspectie controleert de komende maanden of discotheken hun personeel voldoende beschermen tegen overmatig lawaai. Barmedewerkers, glazenophalers, beveiligingspersoneel en dj’s die vaak in harde muziek werken, lopen een groot risico op onherstelbare gehoorschade. Gehoorproblemen ontwikkelen zich meestal langzaam en als het gehoor eenmaal is beschadigd, komt het niet meer goed. Omdat er in discotheken vooral jongeren werken, is het effect van gehoorschade extra groot: zij hebben er hun leven lang nog last van.

De inspecteurs controleren of er afspraken zijn over het maximale geluidsniveau in de zaal. Ook kijken ze of de bar goed is afgescheiden van de dansvloer, zodat het personeel kan werken in ruimtes waar de herrie minder is. De werkgever moet zijn personeel gehoorbeschermers geven die het geluid in het oor terugbrengen tot maximaal 80 decibel en erop toezien dat medewerkers deze ook dragen. Ander inspectiepunt is voorlichting: van belang is dat het personeel goede informatie krijgt over de gevaren van lawaai en hoe ze moeten voorkomen dat ze doof worden. Eerder onderzoek van de Arbeidsinspectie wees uit dat discotheken weinig structurele aandacht besteden aan goede arbeidsomstandigheden.

Tip: Een beleid ter preventie van letsel kan veel leed voorkomen. Maar bovendien wordt op aanwezigheid van dit beleid getoetst wanneer toch een letselschade-claim aan de orde is. Arbeidsletseladvocaten  (www.arbeidsletseladvocaten.nl)  kent haar weg in het woud van regels die hierbij van belang zijn.