Arbeidsinspectie vrijwaart werkgever voor bedrijfsongeval.

Arbeidsinspectie vrijwaart werkgever voor bedrijfsongeval. Gerechtshof oordeelt tóch werkgeversaansprakelijkheid

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 12 juli 2011

Een werknemer is sinds 1990 bij een onderneming in dienst die kunststof afval tot regranulaat en flakes verwerkt in nieuwe kunststofproducten. De werknemer is werkzaam als “shiftleader” en verantwoordelijk voor de kwaliteit, voortgang en veiligheid van (een deel van) het productieproces. Het behoort tot zijn werkzaamheden om storingen in het machinepark, waaronder de transportbanden, te verhelpen.

Een werknemer is sinds 1990 bij een onderneming in dienst die kunststof afval tot regranulaat en flakes verwerkt in nieuwe kunststofproducten. De werknemer is werkzaam als “shiftleader” en verantwoordelijk voor de kwaliteit, voortgang en veiligheid van (een deel van) het productieproces. Het behoort tot zijn werkzaamheden om storingen in het machinepark, waaronder de transportbanden, te verhelpen.

Op 15 februari 2005 komt de mouw van de trui van de werknemer tussen keerrol en transportband terecht. Hierdoor geraakt zijn rechterarm bekneld en wordt deze afgerukt. Het ongeval kon gebeuren doordat de werknemer probeerde folie los te trekken die tussen de keerrol en de transportband was vast komen te zitten.

De Arbeidsinspectie concludeert dat de werkgever geen verwijt van het gebeurde treft omdat het slachtoffer een ervaren werknemer is, die een toezichthoudende rol vervulde op de werkvloer, en legt daarom geen boete op. De werknemer stelt de werkgever (toch) aansprakelijk. De kantonrechter wijst de vordering af op de grond dat de werkgever niet tekort schoot in zijn zorgplicht. De werknemer legt zich hierbij niet neer en stelt vervolgens hoger beroep in bij het Gerechtshof.

Het Hof stelt vast dat op de dag van het ongeval onderhoud is gepleegd aan de transportband in kwestie. Daarbij is geconstateerd dat er nog folie zat tussen de keerrol en de transportband. De technische dienst heeft de folie laten zitten, omdat gedacht werd dat deze spontaan zou loskomen. De werknemer heeft aangeboden om de folie zelf te verwijderen in plaats van dat de technische dienst dat zou doen. De technische dienst heeft dat aanbod aanvaard. Het gebeurde vaker dat een transportband niet goed liep omdat er folie tussen zat. Dat werd dan of opgelost door de technische dienst, wat meestal minimaal één uur duurde, of de shiftleader verwijderde de folie door de band telkens aan- en uit te zetten en de folie stukje bij beetje los te snijden. Deze methode heeft de werknemer gevolgd.

Het Hof is van mening dat deze methode niet veilig is en dat de werkgever deze niet had mogen toepassen zonder dat was onderzocht of veiliger methoden mogelijk waren, zoals een noodknop of automatische beveiliging. Dit geldt temeer nu de werkgever er rekening mee had moeten houden dat de werknemer niet steeds oplettend zou zijn, nu hij dagelijks aan de transportband werkte. Ook weegt het Hof mee dat de technische dienst het probleem volledig had moeten oplossen alvorens de werknemer aan het werk te laten gaan en dat de handelwijze van de werknemer mede was ingegeven door de hoge werkdruk. Hierdoor lag het niet voor de hand om de transportband weer voor lange tijd stil te zetten en de technische dienst in te schakelen. Het Hof oordeelt daarom de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval en de letselschade van de werknemer.

Tip: Ook wanneer de Arbeidsinspectie geen tekortkomingen van de werkgever constateert, kan soms toch worden vastgesteld dat de werkgever in zijn arbeidsrechtelijke zorgplicht voor de veiligheid van de werknemer is tekortgeschoten.