Deelgeschilprocedure: snellere afhandeling letselschade of overlijdensschade mogelijk

Deelgeschilprocedure: snellere afhandeling letselschade of overlijdensschade mogelijk

Ministerie van Justitie 16 december 2009

Er komt een eenvoudige en snelle toegang tot de rechter als partijen in een letsel- of overlijdensschadezaak er door onenigheid over een deelgeschil zelf niet meer uitkomen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin.

Dit wetsvoorstel treedt 1 april 2010 in werking. Het betreft de zogeheten deelgeschilprocedure. De rechterlijke uitspraak stelt partijen in staat de onderhandelingen weer op te pakken en de schade verder buiten de rechter om af te ronden.

De afhandeling van letsel- en overlijdensschade duurt vaak lang door verschillen van mening over de vele vragen die beantwoord moeten worden. Onenigheid over een of meer van zulke deelgeschillen kan ertoe leiden dat partijen de kern van de zaak uit het oog verliezen, waardoor de verhoudingen verslechteren en de afwikkeling van de schade op zich laat wachten.

Het wetsvoorstel biedt zowel de persoon die letselschade lijdt (of de nabestaanden van een slachtoffer van overlijdensschade), als degene die daarvoor aansprakelijk wordt gehouden, de mogelijkheid in de buitengerechtelijke onderhandelingsfase een vraag aan de rechter voor te leggen. Partijen kunnen dat ook gezamenlijk doen. De rechter kan dan worden verzocht te beslissen over een deel van het geschil over de aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel. Tegen de beslissing in de deelgeschilprocedure staat geen hoger beroep open.

Letselschadeadvocaten verwelkomen de nieuwe regeling. Nu is het zo dat als een letselschadeadvocaat maar één aspect in een zaak aan de rechter wil voorleggen, hij toch vaak het hele probleem naar zich toetrekt. Bovendien volgt vaak pas na meerdere jaren een uitspraak. De regeling maakt het ook mogelijk om de reële juridische kosten terug te krijgen. Op dit moment bestaat in een gerechtelijke procedure slechts aanspraak op een forfaitaire vergoeding van de proceskosten welke een fractie van de werkelijke kosten bedraagt. Deze regeling maakt het mogelijk om de volledige juridische kosten terug te krijgen, waardoor de toegang tot het recht wordt vergroot.

Tip: Vraag (eventueel bij wijze van second opinion) de advocaten van Arbeidsletsel Advocaten of het zinvol is een zaak in de deelgeschilprocedure voor te leggen.

Arbeidsletsel Advocaten wenst u een gezond en voorspoedig 2010!

30 december 2009 Nieuws ArbeidsletselAdvocaten