Ernstig armletsel door ontploffen fles mousserende wijn

Ernstig armletsel door ontploffen fles mousserende wijn

Rechtbank Rotterdam 26 maart 2018

Het noodlottige ongeval vindt plaats wanneer een vrouw een fles Moscato Spumante probeert te ontkurken. Het betreft een champagnekurk vastgeklemd door een ijzeren kapje, op de fles bevestigd met metalen draden. Plotklaps springt de fles uit elkaar waarbij glassplinters worden verspreid. Als gevolg hiervan loopt de vrouw ernstig letsel op doordat een zenuw in haar linker onderarm wordt doorgesneden. De vrouw stelt zowel de producent van de wijn, die de wijn ook bottelde, als de fabrikant van de fles aansprakelijk.

De rechtbank oordeelt dat een product gebrekkig is indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten. Van een fles, ook een fles die, zoals bij mousserende wijn gebruikelijk, onder druk staat, mag verwacht worden dat deze niet uit elkaar springt indien deze wordt ontkurkt. Dat is hier wel gebeurd. In beginsel kan er daarmee vanuit gegaan worden dat de fles gebrekkig is.

De producenten voeren nog het verweer dat de vrouw de fles niet op normale wijze heeft ontkurkt en dat om die reden de fles uit elkaar is gesprongen. De vrouw zou een tang hebben gebruikt om de fles te ontkurken en zij zou de fles tegen iets aan hebben geslagen. De vrouw betwist dit.

De rechtbank wijst er op dat onder normaal gebruik van de fles dient te worden verstaan alle redelijkerwijs te verwachten gebruik. In dit geval is te verwachten dat voor zover een champagnekurk niet van de fles loskomt als er tegen geduwd wordt, de gebruiker op andere wijze kracht op de kurk uitoefent en die eventueel met eenvoudige gereedschappen probeert te verwijderen. Zelfs als dus de vrouw een tang zou hebben gebruikt, zou dat voor het oordeel geen verschil maken. Dat de vrouw met de fles tegen iets aan zou hebben geslagen is op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt en ligt ook, voor een ervaren gebruiker van dergelijke flessen als de vrouw onbetwist was (zij dronk deze wijn, in deze flessen, graag en vaker), niet voor de hand. Beide producenten zijn ieder voor zich voor de gehele schade aansprakelijk.

Tip: Laat uw feestje niet door ontkurken verknallen!