Monteur ontsteekt vlam bij explosieve vloeistof.

Monteur ontsteekt vlam bij explosieve vloeistof. Werkgever aansprakelijk voor letselschade.

Rechtbank Breda 4 januari 2012

De monteur was werkzaam voor Profile Tyre Center (PTC), een bedrijf dat zich onder meer bezig houdt met het repareren en monteren van banden en velgen van groot rijdend (industrieel) materieel. Op een dag was hij bezig met het controleren van de banden van een ‘loader’. Dit is een grote tractor met een shovel aan de voorzijde en een graafunit aan de achterzijde. Van dit voertuig waren alle vier de banden leeg. De monteur heeft drie van de banden met behulp van een compressor opgepompt. Bij de laatste achterband lukte het niet om met de compressor de band op de velg te laten aansluiten. Na diverse vergeefse pogingen heeft de  monteur een andere methode gebruikt, namelijk het spuiten van remreiniger in de ruimte tussen de band en de velg en het ontsteken daarvan met een aansteker. Door de daarbij ontstane explosie is de band weer op de velg gesprongen. Hierbij kwam de monteur met zijn rechterwijsvinger echter bekneld tussen de band en de velg, waardoor hij ernstig letsel aan zijn vinger opliep.

De monteur stelt PTC aansprakelijk. Volgens de monteur heeft PTC nagelaten hem te waarschuwen voor de gevaren van deze werkmethode met de remreiniger en heeft zij nagelaten hem te verbieden de methode te gebruiken, terwijl PTC met (het gebruik van) deze gevaarlijke methode bekend was.

PTC betwist dat zij aansprakelijk is voor het ongeval. Zij voert aan dat zij haar werknemers heeft geïnstrueerd om banden op te pompen met een compressor. Indien dat niet lukt, dienen werknemers de band te demonteren en mee te nemen naar de werkplaats. Volgens PTC is de monteur op eigen initiatief afgeweken van deze werkwijze door de methode met de remreiniger te gebruiken. PTC wijst erop dat het een feit van algemene bekendheid is dat wanneer een aansteker bij een lichtontvlambare spray wordt gehouden, er een explosie ontstaat. PTC meent dan ook dat niet van haar kan worden gevergd dat zij de monteur voor dit evidente en algemeen bekende gevaar behoorde te waarschuwen.

De rechtbank Breda oordeelt dat PTC wist of behoorde te weten dat in haar branche en/of door haar medewerkers gebruik werd gemaakt van de methode met de remreiniger. Het feit dat aan de methode met de remreiniger voorzienbare risico’s zijn verbonden, brengt nog niet met zich dat PTC niet gehouden was daarvoor expliciet te waarschuwen en deze methode zelfs te verbieden. PTC had haar werknemers expliciet op de gevaren dienen te wijzen, deze methode dienen te verbieden en er tevens op dienen toe te zien dat dit verbod ook feitelijk zou worden nageleefd. Nu PTC dit heeft nagelaten, is zij haar zorgverplichtingen voor de veiligheid van de monteur niet nagekomen en is zij aansprakelijk voor de letselschade die de monteur als gevolg van het ongeval heeft geleden.

Tip 1: Dit vonnis bevestigt de vergaande verantwoordelijkheden van de werkgever om de veiligheid van zijn werknemers te waarborgen. Ook het waarschuwen voor werkmethodes met voorzienbare risico’s kan vereist zijn. De werkgever dient een gevaarlijke werkmethode te verbieden en actief(!) toe zien op naleving van het verbod. Voldoet de werkgever hier niet aan, dan is hij aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende letselschade.

Tip 2: Volg ons ook op twitter: http://www.twitter.com/ArbeidsletselLy