Overlijdensschade overname huishoudelijke taken en opvoeding kinderen

Overlijdensschade overname huishoudelijke taken en opvoeding kinderen

Hoge Raad 10 april 2009

Op 15 juni 1998 komt een werknemer, gehuwd en vader van een tweejarige dochter, tijdens werkzaamheden voor Philip Morris als gevolg van een bedrijfsongeval om het leven. Philip Morris erkent aansprakelijkheid voor het ongeval. Ten tijde van het ongeval werkt de echtgenote van werknemer op de administratie van een scholengemeenschap. Ten gevolge van het overlijden van haar echtgenoot gaat zij in verband met de huishouding en de opvoeding van de dochter minder werken. De echtgenote vordert in rechte om Philip Morris te veroordelen tot vergoeding van gederfd levensonderhoud voor zichzelf van € 145.453,99 en voor de dochter van € 93.976,93.

In cassatie staat de vraag naar de omvang van de overlijdensschade centraal, in het bijzonder de vraag of rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat de weduwe na het overlijden van haar echtgenoot minder is gaan werken dan zij deed ten tijde van het overlijden, waardoor de schade wegens gederfd levensonderhoud groter is dan wanneer de echtgenote was blijven werken. Philip Morris verweert zich daartegen.

De Hoge Raad overweegt dat de verplichting tot vergoeding van gederfd levensonderhoud aan de achterblijvende echtgenoot een gemengd karakter heeft. Enerzijds moet voor de vaststelling van deze schade worden uitgegaan van hetgeen de overledene aan de nabestaande feitelijk gewoon was te verstrekken. Anderzijds heeft de verplichting tot schadevergoeding mede een alimentatierechtelijk karakter. De Hoge Raad oordeelt dat bij de berekening van hetgeen de overledene aan de nabestaande feitelijk gewoon was te verstrekken niet uitsluitend met financiële bijdragen rekening moet worden gehouden, maar ook met bijdragen van andere aard, zoals het verrichten van huishoudelijke taken en de opvoeding van kinderen. Valt een dergelijke bijdrage door het overlijden weg, dan lijdt de achterblijvende echtgenoot schade en dient dit door de aansprakelijke persoon te worden vergoed.

De aansprakelijkheid voor werkgerelateerde letselschade beperkt zich niet tot de uitvoering van de werkzaamheden. En de vergoedingsplicht strekt zich in beginsel uit tot vergoeding van àlle schade.

Wanneer u of uw cliënt twijfelen over een letselschadeclaim kunt u ArbeidsletselAdvocaten of haar Helpdesk vrijblijvend benaderen vooroverleg en advies.