Wegbeheerder (gemeente) aansprakelijk voor val fietser door lange scheur in wegdek

Wegbeheerder (gemeente) aansprakelijk voor val fietser door lange scheur in wegdek

Gerechtshof Den Haag d.d. 17 mei 2016

Deze letselschadezaak betreft een tienjarig meisje dat met een vriendinnetje achterop fietst over een geasfalteerd fietspad nadat ze terugkomen van het strand na een uitstapje met de scoutinggroep. Het fietspad loopt vanaf de duinen op enig moment vrij steil naar beneden. Op dit aflopende stuk komen het meisje en haar vriendinnetje met de fiets ten val, waardoor het meisje hoofdletsel oploopt. In het midden van het betreffende fietspad bevindt zich ten tijde van het ongeval een scheur in het asfalt in de lengterichting van ongeveer vijf meter lang en aan het eind daarvan een haaks aansluitende scheur in de dwarsrichting. De moeder van het meisje stelt de gemeente Wassenaar aansprakelijk voor de schade op grond van opstalaansprakelijkheid dan wel onrechtmatige daad.

De rechtbank concludeert dat er geen sprake is van een gebrekkige opstal. De toedracht van het ongeluk is niet vast komen te staan, er is geen sprake geweest van onvoldoende onderhoud en er heeft zich hier niet een situatie voor gedaan die alsnog noopte tot het nemen van tussentijdse maatregelen, zoals herstel van het fietspad of het waarschuwen van weggebruikers.

In hoger beroep oordeelt het hof dat het een druk bereden fietspad betreft dat gedurende het gehele jaar vaak wordt gebruikt. Daarnaast is het een feit van algemene bekendheid dat fietsers die van en naar het strand rijden in de regel bagage bij zich hebben (strandspullen) en dat het ook regelmatig voor komt dat zij iemand anders achterop de fiets meenemen (zoals kinderen). Het meenemen van bagage en/of een opzittende is een omstandigheid die naar ervaringsregels de stabiliteit van fietsers negatief kan beïnvloeden. Tegen deze achtergrond bezien, mogen naar het oordeel van het hof vrij hoge eisen worden gesteld aan de staat van het betrokken wegdek, teneinde serieus valgevaar (veroorzaakt door oneffenheden in het wegdek) op dit drukke fietspad naar het strand te voorkomen.

In dit geval staat volgens het hof vast dat het wegdek was beschadigd. Op het fietspad bevond zich immers ten tijde en ter plaatse van het ongeval een scheur in het asfalt in de lengterichting van ongeveer vijf meter lang en aan het eind daarvan een haaks aansluitende scheur in de dwarsrichting. Ter plaatse en ten tijde van het ongeval voldeed het fietspad daarom niet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Het hof concludeert dat voldoende is vast komen te staan dat de betrokken scheur in het wegdek het ongeval heeft veroorzaakt, het wegdek gebrekkig was en acht de gemeente aansprakelijk voor de schade van het meisje.