Ernstige letselschade doordat een stapel pallets op een werknemer valt

Ernstige letselschade doordat een stapel pallets op een werknemer valt

Rechtbank Midden-Nederland 20 juni 2017

In deze procedure betreft het een Manager Warehouse & Logistics werkzaam voor een groothandel in landbouwproducten en veevoer. In zijn functie is de werknemer onder meer verantwoordelijk voor het laden en lossen van vrachtwagens. Op 18 juni 2014 overkomt hem een bedrijfsongeval. De werknemer klimt op een laadperron (“loading dock”) en verplaatst met een pompwagen tegelijkertijd twee pallets met balen landbouwproducten naar de rand van het perron. Hij klimt hierna van het perron af en loopt richting een vorkheftruck. Op dat moment hoort hij gekraak en valt de lading pallets om, waarbij de werknemer de balen van 1000 kilo op zijn onderlichaam krijgt. Zijn linkeronderbeen en –voet blijken verbrijzeld.

De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk. Volgens de werknemer zijn de pallets omgevallen door het breken van één van de pallets, terwijl de werkgever stelt dat de pallets zijn omgevallen doordat de werknemer tegelijkertijd twee pallets op elkaar heeft verplaatst.

De kantonrechter oordeelt dat het in beide situaties erom gaat of de werkgever zijn zorgplicht voor de veiligheid van de werknemer is nagekomen. Als het ongeval het gevolg is van het breken van één van de pallets, dan is daarmee reeds een schending van de zorgplicht gegeven. De werkgever moet immers zorgdragen voor deugdelijke materialen. De werkgever  heeft tijdens de zitting verklaard dat er wel vaker pallets kapot gingen. Dit had voor de werkgever aanleiding moeten zijn om te controleren of de gebruikte pallets nog wel voldoende geschikt waren. Een dergelijke kwaliteitscontrole heeft echter niet plaatsgevonden.

Ook als de pallets zijn omgevallen doordat de werknemer tegelijkertijd twee pallets op elkaar heeft verplaatst, geldt dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht. De werkgever had haar werknemer(s) duidelijk moeten instrueren, zelfs verbieden, om pallets niet gestapeld te vervoeren. Deze instructies zijn niet gegeven. Daarnaast had de werkgever dergelijke instructies moeten herhalen, althans zij had er op toe moeten zien dat deze instructies daadwerkelijk werden nageleefd. In het geval dat een werknemer als deskundige moet worden beschouwd, doet dat niet af aan de zorgplicht van de werkgever, in die zin dat ook tegenover deze werknemer de instructies herhaald dienen te worden. De werkgever had ook hieraan niet voldaan, de werkgever had destijds zelfs helemaal geen veiligheidsplan.

Het verweer van de werkgever dat “zelfs een kind kan bedenken dat dit gevaarlijk is” faalt. Dit beroep op eigen schuld kan pas aan de orde zijn als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer. Hiervan is geen sprake geweest. De kantonrechter oordeelt daarom tot aansprakelijkheid van de werkgever en kent de werknemer alvast EUR 15.000,- als voorschot op de uiteindelijk toe te kennen schadevergoeding toe.

Tip: Eigen deskundigheid of schuld van de werknemer ontheft de werkgever niet (snel) van zijn zorgplicht.