Monteur door eigen fout slachtoffer verkeersongeval

Monteur door eigen fout slachtoffer verkeersongeval: (ook) inlenend werkgever aansprakelijk bij gebreke van adequate verzekering

Hoge Raad 9 juli 2010

Van der Hoeven, een werknemer in dienst van Vonk Montage B.V., was uitgeleend aan Licotec B.V. om montagewerkzaamheden te verrichten aan de Amsterdam Arena. De werknemer reed dagelijks tezamen met drie werknemers van de vestigingsplaats van de inlenend werkgever Licotec naar Amsterdam met een door Licotec ter beschikking gestelde bestelbus. De werknemer is als bestuurder van het busje door een eigen stuurfout in een slip geraakt en over de kop geslagen, als gevolg waarvan hij rugletsel opliep. De letselschade van de werknemer was – in tegenstelling tot de letselschade van zijn drie collega’s – niet gedekt door de WAM-verzekering van het busje. De werknemer heeft zowel zijn eigen ‘formele’ werkgever als de inlenend ‘materiële’ werkgever in rechte aangesproken tot vergoeding van zijn schade. In de zaak tegen zijn werkgever Vonk heeft dat geleid tot het zogenaamde Arena-arrest van de Hoge Raad van 12 januari 2001: op basis van het goed werkgeversschap oordeelde de Hoge Raad de werkgever voor deze onverzekerde schade aansprakelijk. Op grond van deze uitspraak werden werkgevers de afgelopen jaren genoodzaakt een adequate schade-inzittendenverzekering af te sluiten voor personeel dat zich ten behoeve van het werk met een auto in het verkeer begeeft.

In onderhavige procedure tegen de inlener Licotec heeft de werknemer aan zijn vordering ten grondslag gelegd dat de inlener als ‘materiële werkgever’ (ook) niet aan de op haar rustende zorgplicht heeft voldaan. Zij heeft de werknemer na een lange werkdag, waarbij de maximale arbeidsduur was overschreden, het bestelbusje laten besturen en blootgesteld aan de risico’s van het verkeer. De inlener had volgens de werknemer een passende schadeverzekering dienen af te sluiten voor de werknemers die zich voor hun functie in het gemotoriseerd verkeer begeven. De rechtbank kon zich hierin vinden en heeft de vordering toegewezen en de inlener veroordeeld tot betaling van 50% van de schade. Het hof heeft het vonnis bekrachtigd en de Hoge Raad heeft dit oordeel in zijn arrest van 9 juli jl. in stand gelaten.

Dit lijkt de eerste uitspraak waarin de Hoge Raad een verzekeringsplicht ook als zorgplicht benoemt voor de inlenende werkgever, bij niet naleving waarvan deze inlener aansprakelijk is voor schade van de werknemer tijdens zijn werk in het verkeer opgelopen.

Tip (in aanvulling op de Letselnieuws van vorige keer): check bij letselschade van een werknemer in het verkeer ook altijd of de inlenend werkgever een behoorlijke verzekering heeft afgesloten. Arbeidsletsel: dus echt een vak apart!