Verlies verdienvermogen

Verlies verdienvermogen alleenstaande moeder, fulltime werken of parttime, huishoudelijke hulp en schilderwerkzaamheden, smartengeld en vergoeding kosten rechtsbijstand

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 augustus 2014

Deze uitspraak gaat over een verpleegkundige die als gevolg van een medische fout gemaakt door het Antonius Ziekenhuis te Sneek beperkt zicht heeft in het rechteroog. Het ziekenhuis is voor 60% aansprakelijk. De aansprakelijkheid staat niet meer ter discussie, maar thans gaat het om de afwikkeling van de letselschade. Partijen zijn verdeeld over het verlies verdienvermogen.  De verpleegkundige in kwestie geeft aan dat zij als alleenstaande moeder zonder ongeval fulltime gewerkt had, ook nadat haar zoon was geboren die een autistische stoornis bleek te hebben. Het Hof acht het niet aannemelijk dat ze zonder ongeval naast de gewone en extra zorgtaken fulltime zou hebben gewerkt in de verpleging (ondanks inschakeling ouders en vrienden bij opvang) maar wel dat ze dit zo spoedig mogelijk zou doen. Het Hof gaat er vanuit dat ze totdat haar zoon 4 jaar is 60 % zou hebben gewerkt, tot en met de basisschool 80 %, en vanaf de middelbare school fulltime zou hebben gewerkt. Interessant is ook nog dat het Hof overweegt over statistische gegevens dat relatief veel moeders die alleenstaand zijn fulltime werken.

Voor het verminderd zicht in het oog maakt de vrouw aanspraak op € 40.000,00 smartengeld, waarbij al rekening is gehouden met 60 % aansprakelijkheid. De verzekeraar van het ziekenhuis vindt 60% van € 32.500,00 hoog genoeg. Het Hof vindt dat de vrouw forse beperkingen heeft, ze had bovendien al minder zicht in het andere oog. Door de medische fout is ze dus extra beperkt. Interessant is dat het Hof overweegt dat de toegekende smartengeldbedragen in Nederland onvoldoende zijn meegestegen met inflatie, en aanmerkelijk lager liggen dan in de omringende landen en de toegekende smartengeldbedragen onvoldoende recht doen aan compensatie van leed voor het slachtoffer. Het Hof gaat daarom uit van een smartengeld van 60 % van € 60.000,00, dus € 36.000,00 vermeerderd met de wettelijke rente.

Voor wat betreft de vergoeding voor huishoudelijke hulp en de schilderwerkzaamheden overweegt het Hof dat in afwijking van de Richtlijn Zelfwerkzaamheid en Huishoudelijke Hulp van De Letselschade Raad in plaats van 70 jaar een eindleeftijd van 75 jaar  mag worden aangehouden op grond van de fors toegenomen levensverwachting. De buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand komen volledig voor vergoeding in aanmerking ondanks dat de aansprakelijkheid voor 60 % is erkend. Er is namelijk geen sprake van eigen schuld bij het slachtoffer en het causaal verband tussen kosten en fout staat vast.

Tip: check altijd statistische gegevens bij schadeberekening