Werknemer valt twee meter in duiker tijdens maaiwerkzaamheden

Werknemer valt twee meter in duiker tijdens maaiwerkzaamheden

Kantonrechter te Gouda d.d. 8 november 2014.

Feiten
In deze zaak heeft een werknemer zijn werkgever aansprakelijk gesteld voor een ongeval dat hem is overkomen tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. De werkgever houdt zich bezig met de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen en verzorgt de infrastructuur van recreatieprojecten. De werknemer heeft de functie van cultuur technisch medewerker: hij houdt zich bezig met het snoeien, omzagen en maaien van allerlei groenvoorzieningen.

In het najaar van 2008 was de werknemer werkzaam in het Rotterdamse havengebied, waar hij met een bosmaaier een aantal sloten met de bijbehorende duikers vrij diende te maken van begroeiing, om deze zichtbaar te maken zodat maaimachines en tractoren verder konden maaien. Terwijl de werknemer langdurig op zoek was naar een duiker die hij maar niet kon vinden, viel hij opeens door het riet. Met bosmaaier en al viel hij in een twee meter diepe duiker en belandde hij hard op een betonnen rand. Door zijn val heeft de werknemer ernstig letsel aan zijn linkerenkel opgelopen. Er was sprake van versplinterd kraakbeen en los bot in de enkel.

In de uitvoering van het werk?
De werkgever betwist dat de werknemer zou zijn gevallen tijdens zijn werkzaamheden. Zo was volgens haar bijvoorbeeld geen melding van het ongeval gemaakt, de werknemer zou geen nat pak hebben gehad, hij zou zelf naar huis zijn gereden, en de bosmaaier en de gehoorbescherming zouden niet kapot zijn.

De kantonrechter gaat niet mee in het verhaal van de werkgever, en is van mening dat de werknemer voldoende heeft bewezen dat de schade tijdens het werk is gebeurd. De kantonrechter oordeelde daartoe het volgende:

  • een collega verklaarde dat de werknemer op de bewuste dag een nat pak had opgelopen;
  • de werknemer was naar huis gegaan om zich om te kleden, terwijl dit niet had gehoeven als hij geen nat pak had gehad;
  • dat de werknemer geen melding maakte van het ongeval, betekent volgens de kantonrechter niet dat het ongeval niet heeft plaatsgevonden;
  • de werknemer liet zich in de avond van de ongevalsdag in het ziekenhuis voor het letsel aan de enkel behandelen;
  • de werknemer verklaarde in het ziekenhuis dat hij die middag in een kuil was gevallen;
  • de ernst van het letsel maakt aannemelijk dat de werknemer op de betonnen rand van de duiker is gevallen;

het zogenaamde “Aangifteformulier schade” dat de werknemer bij de werkgever inleverde, laat zien dat de werkgever de verklaring van de werknemer accepteerde, tot het moment dat de werkgever aansprakelijk werd gesteld.

Schending zorgplicht
De kantonrechter oordeelt vervolgens dat de werkgever niet aan haar zorgplicht voor de veiligheid van de werknemer heeft voldaan. De werkgever slaagde er niet in te bewijzen dat zij de werknemer de (regelmatig herhaalde) instructie gaf dat hij bij twijfel over bijvoorbeeld de vindplaats van een duiker zijn werkzaamheden moest staken en contact moest opnemen met zijn voorman of bedrijfsleider. Al met al leidt het tot de conclusie dat de werkgever aansprakelijk is voor het ongeval en voor de daaruit voortvloeiende schade.

Tip: De verdeling van stelplicht en bewijslast in dit soort zaken, is doorslaggevend. Verzeker u tijdig van deskundige bijstand. Deze zaak werd behandeld door ArbeidsletselAdvocaten.