Voetganger krijgt isolatieplaat op het hoofd

Voetganger krijgt isolatieplaat op het hoofd

Gerechtshof Amsterdam d.d. 29 september 2015.

In deze zaak loopt een voetganger samen met zijn echtgenote over een voetpad in Amsterdam. Op een gegeven moment komen ze langs een huis waar een verhuizing plaatsvindt. Een verhuizer laat isolatieplaten van het dakterras naar beneden vallen, waarbij een andere verhuizer die op het voetpad staat deze dient op te vangen. De platen zijn ongeveer 1×1,5 meter groot en aan één kant voorzien van een laagje hout. Net als de voetganger en zijn echtgenote langslopen, gaat het mis en komt een plaat op het hoofd van de voetganger terecht. De voetganger loopt hierbij hoofdletsel op en stelt de verhuizer aansprakelijk voor de schade.

Het Hof kijkt of de verhuizer onrechtmatig heeft gehandeld. Dit wordt beoordeeld via de Kelderluikcriteria. Allereerst oordeelt het Hof dat sprake is van een gevaarzettende handeling aangezien de verhuizer vanaf het dakterras, dat zich ten minste twee meter boven de grond bevond, isolatieplaten naar beneden liet vallen en die platen door de houtrand hard waren. Bovendien was de kans groot dat voetgangers midden op de dag langs de huizen zouden lopen. Verder moest het voor de verhuizer voorzienbaar zijn geweest dat de platen voetgangers konden raken wat tot ernstig letsel kon leiden. De verhuizer had tot slot volgens het Hof geen voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen.

Het Hof oordeelt daarom dat de verhuizer in principe onrechtmatig handelde. De verhuizer deed echter nog een beroep op eigen schuld bij de voetganger. Hij stelde daartoe dat de voetganger tijdens het lopen omlaag keek waardoor hij de isolatieplaat niet zag. Het Hof oordeelt echter dat de voetganger er niet op bedacht hoefde te zijn dat een plaat op zijn hoofd kon vallen, en dat hij dus niet naar boven hoefde te kijken. Bovendien was er geen enkele waarschuwing zichtbaar wat tot extra oplettendheid had moeten leiden. Er is naar het oordeel van het Hof dan ook geen sprake van eigen schuld.

TIP: Indien je een duidelijk gevaarzettende situatie creëert, waarschuw dan omstanders voor de gevaren, bijvoorbeeld door middel van een hek, bord, lint of dergelijken.