Mishandeling van werknemer door leidinggevende na werktijd: werkgever niet aansprakelijk.

Mishandeling van werknemer door leidinggevende na werktijd: werkgever niet aansprakelijk.

Gerechtshof Amsterdam 11 augustus 2015.

De uitspraak betreft een werknemer werkzaam als schoonmaker op Bloemenveiling Aalsmeer. Op 29 april 2008 ontstond er na afloop van de werkzaamheden een vechtpartij tussen de werknemer en zijn leidinggevende. Op die dag moest de werknemer (en een aantal andere collega’s) na werktijd met een bedrijfsbusje naar huis teruggebracht worden. De werknemer drukte een aantal keer op de claxon, aangezien hij vond dat het te lang duurde voordat het busje kon vertrekken. De leidinggevende is hierop naar de werknemer toegelopen en heeft hem twee keer op het hoofd/rechteroor heeft geslagen. De werknemer heeft hierbij letsel opgelopen. De leidinggevende geeft aan dat er slechts sprake was van duwen en trekken.

De politierechter heeft de leidinggevende in een strafrechtelijke procedure veroordeeld tot betaling van een geldboete van € 350 en een schadevergoeding aan de werknemer ter hoogte van € 389,06 wegens de geleden materiële en immateriële schade. Vervolgens is de werknemer een civiele procedure gestart jegens zowel de werkgever als de leidinggevende. De werknemer vordert een voorschot op de schadevergoeding van € 25.000. Dit is door de kantonrechter afgewezen, waarna de werknemer hoger beroep instelt.

Het Gerechtshof Amsterdam is het met de kantonrechter eens. De werkgever dient op basis van de wet een veilige werkomgeving te creëren. Wanneer een collega–werknemer een onrechtmatige daad zoals deze pleegt, en de werkgever niet had kunnen voorzien dat dit zou gebeuren en dus ook geen maatregelen had kunnen treffen ter voorkoming ervan, dan is de werkgever hiervoor niet aansprakelijk. De enkele omstandigheid dat het ging om een leidinggevende, brengt nog niet met zich mee dat dit aan de werkgever kan worden toegerekend. De vechtpartij vond plaats buiten werktijd en niet op de werkvloer van werkgever. De vordering wordt daarom afgewezen. De werknemer vorderde tevens schadevergoeding omdat hij zowel in de jaren vóór als na de vechtpartij “onder uiterste onaangename omstandigheden” heeft moeten werken onder een leidinggevende die hem mishandelde en dat er na de vechtpartij sprake zou zijn van negatieve dossiervorming. Dit komt volgens het hof niet vast te staan. Ook deze vordering wordt afgewezen.

TIP: Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Deze uitspraak betekent natuurlijk niet dat in geval van mishandeling door een leidinggevende of collega nimmer aansprakelijkheid van de werkgever aan de orde kan zijn. Mocht de werkgever in zijn zorgplicht voor een veilig arbeidsklimaat toch een verwijt kunnen worden gemaakt, dan zal de uitkomst anders zijn.