Arbeidsongeval tijdens laswerkzaamheden op schip.

Arbeidsongeval tijdens laswerkzaamheden op schip. Wat als de oorzaak van het ongeval niet vast komt te staan?

Rechtbank Rotterdam d.d. 1 mei 2015.

Feiten: oorzaak onduidelijk
Op 10 augustus 2012 is een werknemer een arbeidsongeval overkomen terwijl hij laswerkzaamheden verrichtte in de machinekamer van een schip. De werknemer heeft zich niets kunnen herinneren van het ongeval, en er waren ook geen getuigen aanwezig. Hoe het ongeval is gebeurd, is onduidelijk. Het letsel dat hij heeft opgelopen bestond uit een snee in zijn kin en een schedelbasisfractuur, met blijvende gezondheidsklachten tot gevolg. De werknemer heeft zijn werkgever voor de materiële en immateriële schade aansprakelijk gesteld, maar deze wijst aansprakelijkheid van de hand.

Arbeidsinspectie: onderzoek
De Arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan. Deze constateerde dat in het schip bepaalde openingen in de vloer niet waren dicht gelegd, hetgeen een overtreding was van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Zij heeft echter geen verband heeft kunnen vaststellen tussen deze overtreding en de oorzaak van het ongeval.

Werkgever: géén schending zorgplicht
In de procedure geeft de werkgever aan dat zij heeft voldaan aan haar zorgplicht voor een veilige werkomgeving, aangezien de werknemer veiligheidsschoenen, een overall en handschoenen aanhad en de beschikking had over een lasbril en veiligheidshelm. Ook stelt zij de werknemer schriftelijke en mondelingen instructies te hebben gegeven en dat de voorman toezicht hield. Een dergelijke werkomgeving (een schip), wordt echter wel gekenmerkt door veel hoogteverschillen, randen, bordessen, leidingen etc. Een ongeluk zit dus in een klein hoekje en op de werkgever rust niet een zodanige zorgplicht dat ook valpartijen als gevolg van onoplettendheid kunnen leiden tot aansprakelijkheid, aldus de werkgever.

Kantonrechter: werkgever aansprakelijk
De kantonrechter stelt voorop dat het ongeval is gebeurd tijdens werktijd en op de werkplek. Daar bestaat geen discussie over. Zij bepaalt verder:

  1. Ingeval de oorzaak van het bedrijfsongeval niet vaststaat, en ook nooit zal komen vast te staan wegens gebrek aan getuigen en andere bewijsmiddelen, is de werkgever in beginsel aansprakelijk. De werkgever ontkomt alleen aan aansprakelijkheid door aan te tonen dat zij heeft voldaan aan haar zorgverplichting.
  2. Volgens de kantonrechter heeft de werkgever onvoldoende maatregelen zijn getroffen. In een dergelijke werkomgeving, zoals de werkgever zelf schetst (!), zou een werknemer juist niet geheel alleen en dus zonder toezicht moeten werken. Geen collega of leidinggevende heeft het ongeval dus kunnen voorkomen, heeft de werknemer voor gevaar kunnen waarschuwen of had het ongeval kunnen opmerken. Ook de niet–afgedekte gaten in de vloer spelen hierbij een rol, ook al is er geen verband vastgelegd tussen de gaten en het ongeval.
  3. Tot slot duidt de ernst van het letsel, de schedelbasisfractuur met blijvende gevolgen, erop dat de werknemer niet zomaar is gestruikeld maar dat hij een ernstige val of botsing moet hebben gemaakt.

Kortom, de werkgever is aansprakelijk voor het ongeval.

TIP: Laat het ongeval zo snel mogelijk vastleggen. Ga na of er getuigen zijn. Ook indien er geen getuigen zijn, en de oorzaak niet vast komt te staan, kan het zo zijn dat uw werkgever aansprakelijk is. Neem contact op met ArbeidsletselAdvocaten als u dit wenst te laten onderzoeken.