Wat is een redelijk bedrag aan smartengeld?

Wat is een redelijk bedrag aan smartengeld?

Rechtbank Overijssel 23 februari 2015

Een voetganger wordt aangereden door een automobilist terwijl hij het zebrapad oversteekt. Hij loopt hierdoor zeer ernstig letsel op, waaronder een hoge dwarslaesie (aan armen en benen verlamd), zeer ernstig hersenletsel, en hij kan niet meer zelfstandig ademen. Communicatie met anderen is niet meer mogelijk. Hij is incontinent en volledig hulpafhankelijk. Vóór het ongeval stond hij, een 54-jarige gezonde man, vol in het leven. Na het letsel is hij opgenomen in een speciale afdeling van het verpleegtehuis, waar hij volledig bewust is van zijn uitzichtloze situatie. Na 4 maanden overlijdt de man.

De verzekeraar van de automobilist, Univé, heeft aansprakelijkheid erkend. De verzekeraar ontkent de ernst van het letsel niet, maar verschilt wel van mening met de nabestaanden over de hoogte van het smartengeld dat betaald moet worden.

Voor Univé is de duur van het leed doorslaggevend voor het bepalen van de omvang van het smartengeld. Omdat het slachtoffer relatief kort geleefd heeft na het ongeval, drie maanden, acht Univé een bedrag van € 30.000,00 redelijk als smartengeld (eerder werd door Univé € 5.000,00 voorgesteld!).

Na verweer van de nabestaanden overweegt de Rechtbank dat smartengeld niet alleen een compensatiefunctie heeft maar ook een functie van genoegdoening. De duur van het leed is niet doorslaggevend, maar slechts één van de factoren. Van belang is (vooral) dat de automobilist roekeloos rijgedrag is te verwijten, en dat er letsel is toegebracht van de zwaarste categorie, wat intens lijden met zich meebracht waarvan het slachtoffer zich zeer bewust is geweest. Gelet op al deze omstandigheden, en de gewijzigde maatschappelijke inzichten over compensatie van leed, en rekening houdende met geldontwaarding, acht de rechtbank een bedrag aan smartengeld van € 125.000,00 redelijk.

TIP: Stel (zeker) bij ernstig letsel van het slachtoffer, de wederpartij/verzekeraar zo snel mogelijk aansprakelijk voor de materiële schade en het smartengeld. De aansprakelijkstelling van de wederpartij/verzekeraar moet bij leven van het slachtoffer gebeuren. Anders is er géén recht op smartengeld meer. In deze zaak is dit tijdig gedaan, maar deze trieste zaak toont aan dat er nog een lastige discussie kan volgen over de hoogte van het smartengeldbedrag. Belangrijk is dat u zich hierin laat bijstaan en zich niet laat afschepen! ArbeidsletselAdvocaten: wij helpen u in moeilijke situaties!