Zorgplicht van werkgever bij werk op afstand

Zorgplicht van werkgever bij werk op afstand

Hoge​ Raad, 5 december 2014

Feiten
Werknemer werd door een uitzendbureau tewerkgesteld bij een transportbedrijf als chauffeur. Zijn taak was het vervoeren van tuinmachines naar een bedrijf in Spanje. Bij het lossen van de tuinmachines in Spanje heeft de werknemer letsel opgelopen. Zijn teen raakte bekneld onder één van de lepels van de bij het lossen gebruikte heftruck. De top van de teen moest daardoor geamputeerd worden. De werknemer heeft het uitzendbureau en het transportbedrijf aansprakelijk gesteld. De kantonrechter en het gerechtshof hebben de vordering van de werknemer afgewezen, omdat de werknemer in strijd handelde met de hem gegeven instructie om niet te helpen bij het lossen.

Oordeel Hoge Raad
De kantonrechter en het gerechtshof hadden volgens de Hoge Raad onjuist geoordeeld. De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever (zowel het uitzendbureau als het transportbedrijf) een zorgplicht heeft voor de veiligheid van zijn werknemers. Het feit dat het ongeval in Spanje plaatsvond, doet daar niets aan af.

Ook het feit dat de werknemer was geïnstrueerd om niet te helpen bij het lossen van de lading, staat niet in de weg aan de zorgplicht van de werkgever. Het was voor de werknemer niet steeds goed te bepalen of een handeling moest worden gerekend tot het lossen. In deze zaak betoogde de werknemer dat hij ging helpen om het zeildoek van de vrachtwagen los te maken omdat het dreigde te worden beschadigd. De vraag is of dit viel onder de instructie om niet te lossen. De werkgever had geen instructies gegeven over hoe te handelen in geval van problemen bij het laden en lossen. Omdat instructies voor de werknemers niet altijd duidelijk kunnen zijn, en dat in dit geval ook niet was, had de werkgever moeten zorgen voor aanvullende instructies hoe moest worden gehandeld in geval van problemen bij het laden en lossen. Daarbij speelt mee dat de plaats van de werkzaamheden eraan in de weg stond dat de werkgever direct toezicht hield op de naleving van de door hem gegeven instructies. De werkgever kon geen toezicht houden op het werk omdat dat in Spanje plaatsvond.

De werkgever had bovendien veiligheidsschoenen moeten verstrekken aan de werknemer. Met dergelijke stevige veiligheidsschoenen was het letsel wellicht te voorkomen geweest. De zorgplicht gaat echter niet zo ver dat de werkgever ook toe moest zien of de werknemer de schoenen ook echt zou aandoen. Dat kon ook niet omdat de werkgever niet ter plaatse aanwezig was.

De zorgplicht van de werkgever (zowel een uitzendbureau als een inlenend bedrijf) reikt ver. De wet eist een hoog veiligheidsniveau ter bescherming van werknemers. Wil je in een concrete zaak weten of de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

25 februari 2015 Nieuws ArbeidsletselAdvocaten